صفحه اصلی

 • پروژه-پایان نامه –70
  4-4-تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت صنایع کاشی الوند وجایگاه آن در صنعت1225-4-ساختار سازمانی1256-4-تجزیه و تحلیل نقاط قوت ، ضعف،فرصتها و تهدیدها1267-4- ارزیابی وضعیت رقابت و سهم بازار شرکت کاشی الوند1328-4- بیانیه ماموریت شرکت کاشی الوند1349-4- استراتژی شرکت کاشی الوند13510-4- اهداف بازاریابی شرکت صنایع کاشی الوند13911-4- اهداف فروش شرکت صنایع کاشی الوند14012-4- تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از فرم نظرسنجی نمایندگان فروش142فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات161مقدمه1621-5- تحلیل نتایج پرسش های مطرح شده در پروژه-پایان نامه1622-5- پیشنهاداتی در خصوص برنامه ریزی تولید و صادرات از نگاه صاحبنظران صنعت کاشی و سرامیک1703-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی1714-5- محدودیت های پروژه-پایان نامه171 فهرست جداولصفحه1-2- مراحل مختلف برنامه ریزی بازایابی122-2- PESTEL213-2- روشی برای انجام تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف،فرصتها و تهدیدها204-2- نه مرحله اصلی در تجزیه و تحلیل محیط265-2- جمع بندی تحلیل رقابتی296-2- مقایسه روشهای پیش بینی فروش غیر ریاضی397-2- چارچوب جامع تدوین استراتژی408-2- متغیرهای اصلی بخش بندی بازارهای تجاری469-2- خلاصه مشخصات اهداف و خط مشی های دوره عمر کالا601-3- مقیاس پنج گزینه ای لیکرت852-3- ترکیب سوالات پرسش نامه863-3- مقیاس پنج گزینه ای لیکرت871-4- ارزیابی رویکرد موجود شرکت صنایع کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی912-4- جدول مقایسه ای مقدار تولید و مصرف کاشی جهان943-4-جدول […]
 • پروژه-پایان نامه –408
  1-2-8-2-2- خصوصیات شیمیایی141-2-9- روش‌های آماری در آنالیز پوشش گیاهی141-2-9-1- روش طبقه‌بندی14I1-2-9-2-روش رسته‌بندی15فصل دوم : مروری بر پروژه-پایان نامه‌های انجام شده2-1- مطالعات صورت گرفته در زمینه گروه گونه‌های اکولوژیک و ارتباط آن با عوامل محیطی172-2- مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع زیستی232-3- مطالعات صورت گرفته در زمینه فلور252-4- مطالعات صورت گرفته در زمینه زادآوری27فصل سوم: مواد و روشها3-1-منطقه مورد مطالعه293-1-2-زمین‌شناسی313-1-3- خاکشناسی313-1-4- اقلیم منطقه313-1-5- وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه323-2-روش جمع‌آوری داده‌ها333-2-1- روش نمونه‌برداری از پوشش گیاهی333-2-2-نمونه‌برداری از عوامل محیطی35 3-2-2-1-نمونه‌برداری از خاک353-2-2-2-نمونه‌برداری از عوامل فیزیوگرافی353-3-روش تحلیل گروه گونه اکولوژیک363-3-1-روش تعیین گونه‌های شاخص363-3-2- ارتباط بین گروههای اکولوژیک با عوامل محیطی363-4-روش مطالعه تنوع زیستی363-5-روش مطالعه فلور373-6-روش مطالعه زادآوری373-7-روش آزمایشگاهی شیمیایی و فیزیکی خاک373-7-1- اندازه‌گیری pH خاک373-7-2-اندازه‌گیری هدایت الکتریکی EC خاک383-7-3-اندازه‌گیری نیتروژن کل خاک383-7-4- اندازه‌گیری فسفر قابل جذب خاک393-7-5- اندازه‌گیری پتاسیم قابل جذب403-7-6-اندازه‌گیری کربن آلی (مواد آلی خاک)403-7-7- اندازه‌گیری میزان آهک خاک413-7-8- اندازه‌گیری سدیم خاک413-7-9-تعیین بافت خاک به روش هیدرومتر42فصل چهارم: نتایج و بحث4-1- تعیین گروه گونه‌های […]
 • پروژه-پایان نامه –274
  جناب آقای دکتر علی الماسی رادبه نام او، به یاد او، برای اوهر آب روی که اندوختم ز دانش و دین فدای خاک ره آن نگار خواهم کرد...تقدیم به مولای مهر و خوبی هاتقدیم می کنم با تمام عشق و ایمان بهحضرت اباصالح المهدی)عج( ...امید تا قدمی باشد ناچیز ، در تعجیل فرج ایشان ان شاءا.. سپاس و درود فراوان از:جناب آقای دکترعبدالرضا موحدی استاد راهنما بزرگوارم که از محضرشان کسب فیض نمودم و درسهای ارزنده ای از ایشان یاد گرفتم و در این مدت، فراوان از ر هنمودهایشان بهره مند گشتم.همچنین اساتید مشاورم آقایان دکتر حسین عطار و دکتر اسماعیل اصلی که در انجام این مهم بنده را یاری کرده و مرهون زحمات خویش نمودند.جناب آقای دکتز قاسم نیک زاد، رئیس بخش بهداری مؤسسه سرم سازی رازی که مرا در این تحقیق یاری فرمودند.اساتید گرامی که در تصحیح و داوری این پایان نامه مرا یاری نمودند.واز دوست عزیزمخانم سهرابی که در تمام این مدت، لحظه ای مرا تنها نگذاشتند،همچنین دختر عمه عزیزم خانم سنگ سفیدی، کمال قدردانی را دارم.و از خانواده عزیزم به خصوص مادر مهربانم برای همدلی و همراهی صمیمانه شان سپاسگزارم.و من الله التوفیقفهرست مطالبعنوان صفحهخلاصه فارسی 1فصل اول: کلیات1-1. بیان مسئله 31-2. تاریخچه بیماری سیاه سرفه 41-3. باکتریولوژی71-4. ترکیبات مهم باکتری سیاه سرفه 101-4-1. توکسین پرتوسیس101-4-2. فیلامنتوس هموگلوتینین (FHA)121-4-3. فیمبریه و آگلوتینین ها131-4-4. پرتکتین151-4-5. آدنیلات سیکلاز (ACT)161-4-6. تراکئال سایتو توکسین […]
 • پروژه-پایان نامه user81
  نحوه اجرای مراسم بار در دوره صفویه .......................................................99مراسم تاج گذاری پادشاه صفوی و تشریفات بار ......................................103مناصب مرتبط با تشریفات بار .................................................................درآمد............................................................................................................115منصب ایشیک آقاسی باشی و یساولان ......................................................115سایر مناصب وابسته به نظام و تشریفات بار در دوره صفویه ....................130فصل5.بار خاص و بار عام در دوره صفویه ...................................................... به حضور پذیرفتن سفرا در دوره صفویه(بار خاص) ..............................135نقش بار در دادخواهی دادخواهان و نظام قضایی دولت صفوی(بار عام)...161نقش پیشکش ها در نظام باردهی پادشاهان .............................................175بازتاب هنر در نظام باردهی......................................................................................179موسیقی....................................................................................................................179نتیجه .......................................................................................................................185کتابنامه […]
 • پروژه-پایان نامه user8169
  2-1- مشتری مداری بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی تاثیر می گذارد.3-1- بازار مداری بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی تاثیر می گذارد.4-1 برند مداری بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی تاثیر می گذارد.سئوالات تحقیق: سئوالات اصلیفروشگاههای زنجیره ای تهران از لحاظ برند مداری در چه شرایطی است؟فروشگاههای زنجیره ای تهران از لحاظ بازار مداری در چه شرایطی است؟فروشگاههای زنجیره ای تهران از لحاظ مشتری مداری در چه شرایطی است؟روابط عمومی در فروشگاههای زنجیره ای تهران در چه شرایطی است؟استراتژی های تبلیغاتی در فروشگاههای زنجیره ای تهران در چه شرایطی است؟استراتژی های بازایابی مستقیم در فروشگاههای زنجیره ای تهران در چه شرایطی است؟سئوالات فرعی تحقیقبا توجه به سئوالات اصلی این تحقیق سئوالات فرعی به صورت زیر بیان می شود:نقش نام و نشان تجاری در کمپین ارتباطی و تبلیغاتی چگونه است؟شدت تبلیغات در بین رقبا(فروشگاه زنجیره ای) تا چه حد است؟توجه مشتریان به کمپین های ارتباطی و تبلیغاتی فروشگاه های زنجیره ای به چه میزان است؟تخفیفات، جایزه ها و ترفیعات فروش در هر یک از فروشگاه ها چه شرایطی دارد؟بیلبورد، رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه، مجله، کاتالوگ، پوستر، نمایشگاه، SMS، E-mail، فکس، تخفیفات مقطعی در مدت زمان کوتاهچه عواملی در انتخاب فروشگاه زنجیره ای توسط مشتریان تاثیر گذار است؟ویژگی های فروشگاه های زنجیره ای کدامند؟اثربخشی هر یک از روش های IMC تا چه حد است؟ فصل دومادبیات و پیشینه تحقیقمقدمهمدل آمیخته بازاریابی که […]
 • پروژه-پایان نامه –320
  و سپاس بیکران بر همدلی وهمگامی پدر و مادر دلسوز و همسر مهربان و خانواده همسرم و برادران عزیزم به دلیل یاری ها وتشویق های بی شائبه شان.زهرا رحمانی فروردین 91فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول: مقدمه و تئوری بخش اول: کلیات گیاهشناسی مقدمه 1-1- تیره آرالیاسه 41-1-1-مشخصات جنس هدرا 51-1-1-1- هدرا پاستوچووی 71-1-2- تیره نخود 91-1-2-1-مشخصات جنس لیلکی 101-1-3- شیمی جنس عشقه 121-1-4-شیمی جنس لیلکی 13بخش دوم: روغنهای اسانسی و اثرات دارویی 2-2- روغنهای اسانسی 151-2-1- تعریف 151-2-2- شیمی روغن های اسانسی 171-2-3 -روشهای تهیه و استخراج روغن های اسانسی 181-2-3-1- روشهای تقطیر 181-2-3-1-1- تقطیر با آب 191-2-3-1-2- تقطیر با بخار مستقیم 191-2-3-1-3- تقطیر با آب و بخار آب 201-2-3-2- استخراج توسط حلال 21 1-2-3-3- استخراج به کمک فشار 21 1-2-3-4- استخراج با چربی سرد 21 1-2-3-5- استخراج با چربی داغ 221-2-3-6- استخراج به کمک گازها22عنوان صفحه1-2-4- طبقه بندی اسانس ها 231-2-4-1- اسانس های طبیعی 231-2-4-2- اسانس های شبه طبیعی 231-2-4-3- اسانس های مصنوعی 241-2-5- کاربرد روغن های اسانسی 24 1-2-6- اثرات دارویی اسانس ها 251-2-6-1- اثرات گوارشی 25 1-2-6-2- اثرات قلبی و عروقی 251-2-6-3- اثرات تنفسی 251-2-6-3- اثر کاهش قند خون 26 1-2-6-4- اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی 261-2-6-5- اثرات پوستی 26 1-3- عصاره گیری 271-3-1- استخراج مواد متشکله دارویی 271-3-2- روش های عصاره گیری (استخراج) 281-3-2-1- روش خیساندن 28 1-3-2-2- […]
 • پروژه-پایان نامه –145
  چکیدهسرطان کولورکتال سومین سرطان در مردها و دومین سرطان در زنان در سراسر دنیا می‌باشد.در ایران میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری 8-6 از هر 000/100 نفر می باشد. روش‌های تشخیص متداول این بیماری بررسی خون مخفی در مدفوع، سنجش تومور مارکر CEA و کولونوسکوپی می‌باشد. دو روش اول غیر اختصاصی است و کولونوسکوپی نیز یک روش تهاجمی می‌باشد که انجام آن برای بیمار بسیار مشکل است. این بیماری اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود بهبودی بالایی دارد ولی این تومور در مراحل اولیه بدلیل عدم علایم بالینی مشخص قابل شناسایی نمی‌باشد. یکی از روشهای تشخیص سریع سرطان‌ها استفاده از علم متابونومیک جهت یافتن الگوی متابولیکی فرد مبتلا می‌باشد لذا برای شناسایی و مقایسه الگوی متابولیکی پلاسما بین بیماران مبتلا به سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1HNMR اسپکتروسکوپی این تحقیق انجام شد.متابونومیکس را می‌توان به عنوان سنجش کمی همکنش‌های متابولیکی وابسته به زمان، در یک سیستم زنده، به پاسخ محرک‌های پاتوفیزیولوژی یا تغییرات ژنتیکی تعریف کرد. روش آنالیز آن استفاده از دستگاههای MS و یا 1HNMR می‌باشد.این تحقیق بر روی 20 فرد مبتلا به سرطان کولورکتال و 20 فرد سالم انجام شد که تمامی افراد جهت انجام آزمایش کولونوسکوپی به مدت 48 ساعت فقط مایعات مصرف نمودند. جهت جداسازی پلاسمای این افراد 4 میلی لیتر از نمونه خون به لوله‌های حاوی 20 میکرولیتر هپارین (ماده ضد انعقاد) اضافه شد و سپس نمونه‌ها به مدت 15 دقیقه با دور RPM3000 […]

To use as shortcode with id: 

دسته بندی ها :